YHS_6767

Voor- en naschoolse opvang

Je kind kan tegen een geringe vergoeding op De Wegwijzer overblijven. (€1,50 per keer) De kinderen zijn eerst een halfuur in hun eigen groep om te eten en drinken. Tussen 12.30 en 13.00 uur zijn ze buiten onder leiding van de pleinwacht(en).

Buitenschoolse opvang

Ouders die gebruik willen maken van de BSO kunnen hiervoor terecht bij ‘De Hummeltjeshoeve’ in Heukelum (06-15944261). De BSO heet ‘De koele kikkers’.

Aanmelden