WW.2023-025

Schooltijden

Je kind heeft bij ons een continurooster en blijft met de hele groep over op school.

  • Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag is er les van 8.30 uur tot 14.30 uur.
  • Je kind kan vanaf 8.20 uur al naar binnen. Ouders van kinderen in groep 1/2 zijn hierbij van harte welkom.
  • Alle kinderen zijn woensdagmiddag vrij vanaf 12.30 uur.
  • De groepen 1 t/m 4 hebben een extra vrije middag op vrijdag. Ze zijn dan om 12.00 uur uit.
Aanmelden