YHS_6775

Schooltijden

Je kind gaat elke dag naar school.

  • Tot en met groep 4 gaat het op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend van 8.30 tot 12.00 uur en ’s middags van 13.15 tot 15.15 uur naar school. Op woensdag hebben de kinderen les van 8.30 tot 12.30 uur, op vrijdag van 8.30-12.00 uur.
  • Vanaf groep 5 zijn de schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur. En woensdag van 8.30-12.30 uur.

We onderzoeken of een continurooster beter aansluit bij het dagritme van de kinderen, medewerkers en ouders. En of het positief kan bijdragen aan het leerproces.

Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur al naar binnen. Ouders van kinderen in groep 1/2 zijn hierbij van harte welkom.

Jaarkalender

Aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangen alle ouders de praktische (en populaire!) jaarkalender met de planning van de belangrijkste activiteiten, de vakantieperiodes en de extra vrije dagen in verband met studiedagen e.d. Via de nieuwsbrief en de schoolapp ‘Social Schools’ geven we in de loop van het jaar bijtijds nieuwe activiteiten en eventuele wijzigingen door.

Aanmelden