WW.2023-074

Buitenschoolse opvang

We hebben een continurooster, dus je kind eet en pauzeert met de hele groep en de leerkracht op school.

Buitenschoolse opvang

Ouders die na schooltijd gebruik willen maken van de BSO kunnen hiervoor terecht bij ‘De Hummeltjeshoeve’ in Heukelum (06-15944261). De BSO heet ‘De koele kikkers’.

Aanmelden