YHS_6736

Een veilige omgeving

Veiligheid is belangrijk om jezelf te kunnen zijn in een groep mensen en om je te ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Op De Wegwijzer hebben we daarom een plan sociale veiligheid opgesteld.

We monitoren deze veiligheid met de ZIEN-vragenlijsten die informatie geven over het welbevinden van de leerling. Zo waarborgen we om de veiligheid. Onze intern begeleider, Ellen den Haan, is aanspreekpunt sociale veiligheid.

Pesten

“Wat doen jullie tegen pesten?” is een vraag die nieuwe ouders soms stellen. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat er gepest wordt. Daarom zetten we in op een positief klimaat in de groep. Samen met de leerlingen stellen we daarom ieder jaar weer de (sociale) spelregels op school vast. We hebben ze samengevat in de ‘Regels van het hart’. Een belangrijke regel is dat we discriminerend en pesterig gedrag, in welke vorm dan ook, niet accepteren. Het ‘plan sociale veiligheid’ is het protocol om het pesten tegen te gaan, live of digitaal.

Aanmelden