WW.2023-032

Een veilige omgeving

Veiligheid is belangrijk om jezelf te kunnen zijn in een groep mensen en om je te ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Iedereen hoort erbij!

“Wat doen jullie tegen pesten?” is een vraag die nieuwe ouders soms stellen. We willen voorkomen dat er gepest wordt. Daarom zetten we in op een positief klimaat in de groep. Samen met de leerlingen stellen we daarom ieder jaar weer de (sociale) spelregels op school vast. We hebben ze samengevat in de ‘Regels van het hart’. Een belangrijke regel is dat we discriminerend en pesterig gedrag, in welke vorm dan ook, niet accepteren.

Een fijne omgeving


We werken daarnaast aan een positief groepsklimaat en groepsvorming met behulp van Kwink, een methode om sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We werken met de Kindbegrip-vragenlijsten om welbevinden en betrokkenheid van alle kinderen te monitoren. De uitkomsten bespreken we in een gesprek met ouders in november.

Aanmelden