WW.2023-002

Onderwijs in groep 1/2

In de kleutergroepen ligt de nadruk op het spel en spelend leren. We werken projectmatig en de kring is de centrale plek gedurende de dag.

Kansrijke combinatiegroep

De kleutergroep is ook een kansrijke combinatiegroep. Je kind ervaart hoe het is om de jongste en de oudste te zijn. De jongste en de oudste kleuters zitten bij elkaar, maar werken in verschillende groepjes. Samen ontdekken ze de wereld van cijfers en letters.

Spelend leren

Kleuters ontwikkelen zich spelend. We bieden je kind daarom veel verschillende manieren van spelen aan: het vrije spel, begeleid spel of een opdracht waarbij de kleuter een spelbeleving heeft.

Projecten

De kleuters werken in projecten rond één onderwerp. Tijdens een project staan alle activiteiten (liedjes, de speelhoeken, creatieve opdrachten, een excursie) in het teken van het onderwerp, bijvoorbeeld de bakker. Je kind krijgt daarbij opdrachten die heel goed aansluiten bij de eigen ontwikkeling. De thema’s passen bij de belangstelling van de kleuters, de seizoenen en feestdagen.

Observeren

De ontwikkeling van je kind volgen we door dagelijks goed naar je kind te kijken, in de klas, in het speellokaal en buiten. De vragenlijsten van ‘Leerlijnen jonge kind’ helpen ons ook om beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te krijgen.

We kijken naar:

  • de sociale ontwikkeling (hoe voelt je kind zich en hoe uit het zich?);
  • de persoonlijkheidsontwikkeling (hoe zelfstandig is je kind?);
  • de motorische ontwikkeling (hoe ontwikkelen de grove en fijne motoriek van je kind zich?);
  • de taalontwikkeling (woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid);
  • de cognitieve ontwikkeling (hoe denkt jouw kind en hoe neemt het waar?);
  • de ontwikkeling van de creativiteit (waarin is jouw kind creatief?).

Kring

In de kring begint de schooldag en daar keren de kinderen steeds weer terug om andere activiteiten te bespreken en te gaan doen. Je kind speelt ook in hoeken en aan tafels, en natuurlijk is er ook alle speelruimte op het schoolplein en in het speellokaal.

Huisbezoek

De leerkracht komt bij een nieuwe leerling graag een keer op huisbezoek. Meestal is dit in groep 1. Er is dan tijd om elkaar rustig te spreken en elkaar beter te leren kennen. De kinderen vinden het vaak heel leuk om hun juf thuis rond te leiden!

Aanmelden