WW.2023-092

Regels van het hart

De ‘Regels van het hart’ zijn de omgangsafspraken die we samen gemaakt hebben. Deze dragen bij aan een veilig en fijn schoolklimaat.

We zorgen ervoor dat de kinderen zich bij ons plezierig en veilig voelen. We weten dat kinderen dat nodig hebben en dat ze daardoor tot goede leerprestaties komen.

We zetten ons in voor alle kinderen en houden nadrukkelijk rekening met verschillen in aanleg. Wij dragen als team in een open sfeer verantwoordelijkheid voor elkaar, de school en de leerlingen. Een goede relatie met de ouders vinden we daarbij ook belangrijk.

"Wij zijn op een ‘gewone’ schooldag bij De Wegwijzer geweest en voelden ons meteen op ons gemak", aldus een ouder.

Aanmelden