YHS_7046

Leerlingenzorg

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de begeleiding van je kind en is de spil in de ondersteuning. Op De Wegwijzer sluiten we zo veel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van je kind. Daarom volgen we elke leerling nauwgezet en hebben contact daarover met jou als ouder.

Onderwijs op maat

We leveren onderwijs op maat. Dat beschrijven we in groepsplannen. Zo zorgen we in elke groep voor extra uitdagingen of extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Omdat we werken met kansrijke combinatiegroepen kunnen we leerlijnen combineren. Een kind in groep 5 kan bijvoorbeeld met rekenen meedoen met groep 6.

Hulp bij leren

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen begeleiding van de intern begeleider, Ellen den Haan. Zij co├Ârdineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht in samenwerking met het ondersteuningsteam en de (preventieve) ambulante begeleiding. De leerkracht gebruikt deze expertise bij het schrijven van groepsplannen.

Driehoek Kind-School-Ouders

Ouders zijn belangrijke partners als we de bijzondere leerbehoeften van een kind vaststellen. Jij kent je kind het beste en goede samenwerking tussen school en ouders vormt een stevige basis voor een kind.

Aanmelden