WW.2023-026

Leerlingenzorg

Je kind is welkom op De Wegwijzer! Ook als het meerbegaafd is of juist extra ondersteuning bij het schoolwerk nodig heeft. Op De Wegwijzer sluiten we zo veel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van je kind. Daarom volgen we elke leerling nauwgezet en hebben contact daarover met jou als ouder.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de begeleiding van je kind en is de spil in de ondersteuning. Ervaren leerkrachten leveren zo veel mogelijk maatwerk met hulp van onderwijsassistenten, vrijwilligers, de intern begeleider en externe deskundigen (van het schoolondersteuningsteam). Fysiotherapie en logopedie kunnen eventueel onder schooltijd in school aangeboden worden.

Onderwijs op maat

We leveren onderwijs op maat. Zo zorgen we in elke groep voor extra uitdagingen of extra zorg voor de leerlingen die dat nodig hebben. Omdat we werken met kansrijke combinatiegroepen kunnen we leerlijnen combineren. Een kind in groep 5 kan bijvoorbeeld met rekenen meedoen met groep 6. De ploeterklas is speciaal voor kinderen die veel extra uitdaging nodig hebben.

Hulp bij leren

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen begeleiding van de intern begeleider, Inge Hijkoop. Zij co├Ârdineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht in samenwerking met het ondersteuningsteam en de (preventieve) ambulante begeleiding.

Driehoek Kind-School-Ouders

Ouders zijn belangrijke partners als we de bijzondere leerbehoeften van een kind vaststellen. Jij kent je kind het beste en goede samenwerking tussen school en ouders vormt een stevige basis voor een kind.

Aanmelden