WW.2023-012

Kansrijke combinatiegroepen

Kinderen zitten op De Wegwijzer in combinatiegroepen. Wij vinden dat een kansrijk gegeven. Je kind leert er net zoveel en misschien wel meer dan in een gewone groep. Want als je kind sneller of langzamer is met een vak, kan het meedoen met de andere groep. Dat kan omdat we leerlijnen combineren. De meeste kinderen zijn hierdoor ook sneller in het zelfstandig(er) oefenen en slim samenwerken met elkaar.

De basisvakken zoals rekenen, taal en lezen geven we op een hoog niveau. We geven gewoon goed les: goede instructie aan de groep, met extra uitleg als je kind dat nodig heeft. De leerkrachten hebben veel leservaring en kunnen uitstekend uitleggen op niveau.

Met plezier leren

We zorgen voor een gezonde balans in werken en in een schrift. Met digitale (adaptieve) softwareprogramma's zoals bij het vak rekenen, leren de kinderen doelgericht precies op hun eigen niveau. Ze worden genoeg uitgedaagd én ze hebben vaak succes. Zo blijft het onderwijs boeiend en houden kinderen plezier in leren. We zorgen daarbij wel voor een gezonde balans in werken via een scherm en in een schrift.

Aanmelden