WW.2023-036

Samen met ouders

Goed contact tussen ouders en school geeft jouw kind rust. Jullie kennen je kind het beste en het team beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling, groei en leerbehoeften.

We hechten aan korte overleglijnen, positiviteit en wederzijds vertrouwen. Als je kind op school en thuis wordt gestimuleerd en bevestigd, kan het zich in veiligheid ontwikkelen.

Ouderapp Social Schools

De ouderapp Socials Schools is de centrale informatiebron voor ouders met kinderen op De Wegwijzer. Daar vind je praktische informatie en updates van de leerkracht en berichten vanuit de directie.

Oudercommissie en MR

De Wegwijzer is een minimaatschappij, waarin ouders (en grootouders) ook een belangrijke rol spelen, soms heel praktisch. Er is een actieve oudercommissie die helpt bij vieringen en (buitenschoolse) activiteiten en enkele ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad, de MR. De ouders in de oudercommissie en de MR zijn een eerste klankbord voor de directeur.

Aanmelden