YHS_7105

Samen met ouders

Goed contact tussen ouders en school geeft jouw kind rust. Jullie kennen je kind het beste en het team beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling, groei en leerbehoeften.

We hechten aan korte overleglijnen, positiviteit en wederzijds vertrouwen. Als je kind op school en thuis wordt gestimuleerd en bevestigd, kan het zich in veiligheid ontwikkelen.

Oudercommissie en MR

De Wegwijzer is een minimaatschappij, waarin ouders (en grootouders) ook een belangrijke rol spelen, soms heel praktisch. Er is een actieve oudercommissie die helpt bij vieringen en (buitenschoolse) activiteiten en enkele ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad, de MR. De ouders in de oudercommissie en de MR zijn een eerste klankbord voor de directeur.

Aanmelden