WW.2023-018

Missie en visie

Op De Wegwijzer staan we voor goed, uitdagend en boeiend onderwijs. We bouwen samen aan een school waar zowel leerlingen als leerkrachten zich in leren en werken optimaal kunnen ontplooien.
We geloven dat een veilige, positieve sfeer de basis is om tot ontwikkeling te komen; daar gaan we dus voor. We zijn een school voor hart, hoofd en handen.

Hart

Ontwikkeling van het hart gaat over gevoel, ons geloof en onze omgang met mensen. We rusten kinderen toe met kennis, inzichten en vaardigheden die ze nodig hebben om zich, naar eigen aard en aanleg, te kunnen ontwikkelen in onze samenleving.

Hoofd

Als het gaat om cognitieve ontwikkeling (kennis) hebben we hoge verwachtingen van leerlingen én medewerkers. We willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zetten daarvoor moderne leer- en hulpmiddelen in. Ook blijven we ons als professionals verder ontwikkelen. We stimuleren zelfredzaamheid, openheid en zelfbewustzijn bij de leerlingen, zodat ze steeds zelfstandiger invulling kunnen geven aan hun leven.

Handen

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen tot complete mensen. Naast de intellectuele vorming (hoofd) ontwikkelt elk kind ook creatieve en praktische vaardigheden. We bieden ze daarvoor techniekles, handvaardigheid, tekenonderwijs, muziek- en bewegingsonderwijs.

Aanmelden