WW.2023-014

Ploeterklas

Alle kinderen van De Wegwijzer ontdekken en ontwikkelen hun talenten in de volle breedte. Voor de kinderen die veel extra uitdaging nodig hebben is er de Ploeterklas. Zij krijgen daar elke donderdag een passend aanbod. We bieden ze gerichte aandacht, extra uitdaging, verdieping en verrijking. Dat maakt het onderwijs boeiend! De Ploeterklas houdt deze kinderen volop actief in hun (vaak snelle, diepgaande) ontwikkeling.

Brede ontwikkeling voor elk kind
Binnen aansprekende thema’s en met gevarieerde werkvormen prikkelen we de zintuigen en de nieuwsgierigheid van elk kind. Is je kind creatief en breng je het graag in contact met cultuur? Dan kan het dat tot expressie brengen tijdens de creatieve vakken (muziek, tekenen en handvaardigheid) en bij projecten. We brengen de kinderen tijdens lessen en excursies in contact met het culturele erfgoed van onze streek (forten en verdedigingswerken) en daarbuiten (Rijksmuseum Amsterdam).

Ook kinderen met een technisch talent kunnen hun hart ophalen. Het vak wetenschap en techniek heeft een vaste plek in onze school veroverd. Met de prachtige techniektorens zijn de technieklessen in alle groepen een feest. In de techniekmaanden mei en november is er nog meer aandacht voor deze mooie lessen.

Aanmelden